Żyła wyżyłował!

Miękki metal rybia kosteczka
To łaskawość dla człowieczka :face_with_peeking_eye:

3 polubienia

To ja chyba zacznę od rozwiazywania litosciwych kalamburów.

3 polubienia

Ja też takiego pomysła bym miał, ale poczekajmy co się inni wypowiedzą. Tymczasem wychylmy kufla …

2 polubienia

Gwiżdżący ptak miejsce na “haki”,
niejeden gnacik w szkielecie taki…

1 polubienie