Aby im się atrakcyjnie żyło,

aby nie siedziały żmudnie godzinami w ławkach, ucząc się, jak się produkuje nieharmonijne pojazdy ludzkie, muszą myśleć, i to nieporównanie mądrzej od cywilizowanych ludzi?