Bez najmniejszej wątpliwości żyjemy wśród nieskończonej ilości ludzi

i stworzeń duchowych, żyjących bez narządów naszej biologii, czyli jest to możliwe, że możemy w takie istoty się przemieniać i latać w powietrzu na dowolne odległości. Wierzysz w to?

  • Tak
  • Nie
  • Trudno powiedzieć
  • Mam jeszcze inne zdanie na ten temat

0 głosujących

żyjemy wśród skończonej ilości ludzi
a ze nie chcesz policzyc? tos leniwy

Bolszewicy chcieli uważać się za myślących racjonalnie i naukowo, i bardzo się starali, aby zbudować wg takiego myślenia lepszy świat. I co? Wyłożyli się na niedostatku myślenia, zakładając istnienie zysku w ekonomii.

Podobnie szybko wyłoży się nauka i cywilizacja ludzka, zakładająca inteligencję cywilizowanego, totalnie ogłupianego gatunku ludzkiego, nie chcącego uznać jedynej bezmyślności ludzkiej.