Choć mogłoby się wydawać, że 100 lat życia to długo, to jednak potrafi życie szybko

zlatywać, a razem uzyskaliśmy wszelkie możliwości, aby żyć rozumnie, harmonijnie. Nie warto życia marnować na dawanie się ogłupiać naukowcom, kapłanom, politykom. Dlatego mocno optuję za budową w Polsce 4-ech bajecznych, wielomilionowych, harmonijnych miast pierścieniowych (HMP). Zamiast marnować stal na niszczącą broń, mądrzej ją wykorzystać w budownictwie.