Chyba większość uważa napęd spalinowy aut za inteligentny wynalazek ludzki, podczas

gdy w rzeczywistości jest on efektem bezmyślności ludzkiej, nie ogarniającej, że każdy tak napędzany pojazd zmienia skład atmosfery i klimat, i jest chorobowym, realnym zagrożeniem dla zdrowia Planety i jej harmonijnych stworzeń. Jak się przypatrzeć cywilizowanemu gatunkowi ludzkiemu, to na każdym kroku widać jego nieharmonijność i ciężkie poszkodowanie na myśleniu, a także zwyczajne barbarzyństwo i debilizm. Zgadzacie się ze mną?

  • Nie
  • Tak
  • Trudno powiedzieć
  • Mam jeszcze inne zdanie na ten temat

0 głosujących