Czujecie się gatunkiem inteligentnym, rozumnym, czy może patologicznie

nieharmonijnym i totalnie ogłupianym?

  • Inteligentnym, rozumnym
  • Patologicznie nieharmonijnym, totalnie ogłupianym
  • Trudno powiedzieć
  • Mam jeszcze inne zdanie na ten temat

0 głosujących