Czujecie się mądrymi, zadowalająco świadomymi?

Ja mimo różnorodnych zainteresowań w młodości, tak do 22 lat, to patrząc z perspektywy później uzyskanej świadomości, po ułożeniu jej w spójny światopogląd, byłem mądry w ok. 1 %.

  • Tak
  • Nie
  • Trudno powiedzieć
  • Mam jeszcze inne zdanie na ten temat

0 głosujących