Czy dlatego miliony harmonijnych gatunków DSHN-u (Doskonałego

Systemu Harmonii Natury) nie szczepią się, choć żyją w trudniejszych od ludzi warunkach, bo nie są oszustami, szujami, debilami, jak ludzie?

  • Nie
  • Tak
  • Trudno powiedzieć
  • Mam jeszcze inne zdanie na ten temat

0 głosujących

nie są oszukiwani :upside_down_face:

1 polubienie