Czy JEZUS mógł polecać mordowanie i pożeranie przez ludzi, harmonijnych ryb?