Czy Przyroda w swej wielomilionowej różnorodności gatunkowej

nie funkcjonuje tak, jakby ostateczna śmierć nie istniała, więc ludzkie nieharmonijne podejście cywilizacyjne jest bezmyślne i błędne, a więc powinniśmy logicznie wrócić do DSHN-u-u (Doskonałego Systemu Harmonii Natury)?

Planecie ludzkość nie jest potrzebna

2 polubienia

Mądry jesteś.

2 polubienia

Ludzkość rozwijając swe dokonania i cywilizację podążyła na wyższy poziom ale pewnie nie poszła właściwą drogą lub jeżeli poszła ewentualnie to zapomniała pomimo nawet wysokiego ilorazu inteligencji(porównując np.ją do myszy) o przyrodzie.A może nie nie zapomniała tylko tak było wygodniej.Najważniejszy jest piniondz przecie i stąd ta nieharmonijność.

1 polubienie

Ale za to “pan Antoni na harmonii nam poleczkę gra…” Harmonijnie. :stuck_out_tongue_winking_eye:

2 polubienia

Ta ludzka dominacja gatunkowa niby jest wygodną dla ludzi, ale że jest całkiem nieharmonijną i ogłupianiem, to musi się dla ludzkości źle skończyć, choć tak to było zaplanowane.