Czy to nie jest fenomenalne i zdumiewające, kiedy samice zjadają

różnorodne, darmowe pożywienie, zamieniane następnie w ich organizmach na białe, pożywne mleko dla harmonijnego potomstwa, wystarczające dla jego dorastania i rozwoju, albo gdy ptaki składają lub rozwijają skrzydła do biegania po ziemi, pływania lub bujania w obłokach?

  • Nie jest
  • Jest
  • Trudno powiedzieć
  • Mam jeszcze inne zdanie nt. temat

0 głosujących