Czy uważacie się za ludzi inteligentnych?

Wiem, że pytanie niewygodne, bo po co się chwalić :wink:
No to Wam pomogę…
Wg Howarda Gardnera wygląda to tak :slight_smile:

  1. Inteligencja językowa – umiejętność czytania, pisania i porozumiewania się za pomocą słów, doskonale rozwinięta u pisarzy, poetów i mówców.

  2. Inteligencja logiczna lub matematyczna – umiejętność rozumowania oraz liczenia. Najlepiej jest rozwinięta u ekonomistów, naukowców, inżynierów, prawników i księgowych.

  3. Inteligencja wizualno-przestrzenna – umiejętność malowania, rysowania, robienia artystycznych fotografii, rzeźbienia lub wyobrażania sobie trójwymiarowych kształtów; doskonale rozwinięta u nawigatorów i artystów.

  4. Inteligencja muzyczna – umiejętność układania piosenek, śpiewania, gry na instrumencie, pisania wierszy, a także stosowania rymu i rytmu. Szczególnie rozwinięta u kompozytorów, dyrygentów, muzyków.

  5. Inteligencja interpersonalna (społeczna) – umiejętność nawiązywania kontaktów; rozwinięta u sprzedawców, nauczycieli i przywódców.

  6. Inteligencja intrapersonalna (refleksyjna) – umiejętność skupienia uwagi na swoich uczuciach, umiejętność wyciągania wniosków z przeżytych doświadczeń i umiejętność planowania. Ten rodzaj zdolności wiąże się u niektórych ludzi z wielką intuicją.

  7. Inteligencja ruchowa – zdolności manualne oraz umiejętności sportowe; dobrze wykształcone u gimnastyków, tancerzy, rzemieślników i sportowców, a także chirurgów.

  8. Inteligencja przyrodnicza – umiejętność rozumienia praw natury i postępowania zgodnie z nimi; dobrze rozwinięta u biologów, rolników i osób działających na rzecz ochrony przyrody.

Jak jest u Was?

5polubień

Zaliczam wszystko poza numerem 2.

1polubienie

Yyy…, eee…, że co? Jestem intelygenty, ale tego tam u góry nie łapię, jakieś gupie to… :sunglasses:

3polubienia

Co jest głupie? :open_mouth:

1polubienie

Wygłupiam się Aszeńko. Niby, że ten opis pytania niezrozumiały dla mnie. :innocent:

2polubienia

Powiem szczerze że jestem ograniczona pod wieloma względami. Poza tym jestem dość powolna. Na wiele rzeczy, potrzebuje więcej czasu niż inni. A teraz przeczytam cały post.

2polubienia

To mnie wyszło że mam kilka z tych co wymieniłaś :wink:

2polubienia

I dlatego to ja piszę birbuś ;p

1polubienie

U mnie wszystkie punkty występują w mniejszym lub większym nasileniu, najmniej pkt. 6

3polubienia

Trójka poza moim zasięgiem

2polubienia

No nie mam muzycznej i chyba z ruchową mam problem, choć jestem aktywna.

Ale dodam, że wcale nie musimy mieć rozwiniętych tych wszystkich rodzajów inteligencji żeby być człowiekiem inteligentnym.
Geniusz może mieć rozwiniętą bardzo dobrze jedną czy dwie, a resztę na poziomie minimalnym i nadal jest geniuszem :wink:

4polubienia

Ja na przykład mam wiele talentów… ale geniuszem nie będę.

3polubienia

Oooo, to też jeden z dwóch u mnie @Devil :confused:

1polubienie

Właśnie do tego zmierzałam @anon44086484 :slight_smile:

1polubienie

Już miałem strach, żem podpadł u Ciebie. :innocent:

1polubienie

Muzyczna i społeczna chyba słabo.
Reszta…chyba jestem w miarę inteligĘtna :grin::wink:
Najlepiej rozwinięte mam chyba językową i przyrodniczą.

4polubienia

1.5.6.7. to to mom :stuck_out_tongue:

1polubienie

Dla mnie trochę jesteś Reksiu, ale wiem… reklama, kontakty, układy… itd…:wink:

2polubienia

Dobrzy jesteście, bo mnie brak 2-ki i 3-ki :face_with_raised_eyebrow:

Dwójka u mnie w stopniu umiarkownym. Trójka, fatalna.