Czyje życie wybrał(a)byś, mogąc być człowiekiem cywilizowanym, wyedukowanym,

pracującym, ale nieharmonijnym, czy życie wrony, kawki, jaskółki, wróbla, małpy, w świecie bez cywilizowanych ludzi?

  • Wybrał(a)bym życie ludzkie
  • Wybrał(a)bym życie ptaków i małp
  • Trudno powiedzieć
  • Mam jeszcze inne zdanie na ten temat

0 głosujących

Każde stworzenie należy szanować bo każde ma swoje zadanie i stanowi część wielkiej, harmonijnej całości.

1 polubienie