Dlaczego miałbym nie mieć racji światopoglądowej, w tym naukowej i religijnej?

Dominujące religijnie wśród ludzi Zachodu chrześcijaństwo oraz islam, traktują Ziemię jako najważniejsze miejsce we Wszechświecie, a ludzi jako jedyny wybrany przez Stwórcę wszystkiego, inteligentny, obdarzony świadomością, rozumem i uczuciami wyższymi, gatunek. Również chyba większość naukowców traktuje Ziemię i ludzi podobnie, jako wyjątkowe miejsce i gatunek we Wszechświecie.

Obecnie każde dziecko i wyrosły z niego dorosły mogą łatwo rozumieć, że takie traktowanie naszej Planety Ziemi i ludzi, to niewyobrażalna ignorancja i bezmyślność, bo obiektywnie, to Ziemia jest w Kosmosie mini-mini-pyłkiem (choć Szacunek, Wdzięczność i Miłość Jej się bezwzględnie należy), a ludzie to jeden z milionów gatunków, do tego jedyny zachowujący się wyjątkowo nieharmonijnie, bezmyślnie, szkodliwie. Czyli takie religie i taka nauka to jednoznaczne, wyjątkowe, zinstytucjonalizowane ogłupianie dzieci i dorosłych, na które nie powinno być zgody, bo to jednoznaczny wstyd ludzkiemu gatunkowi, w tym jego religiom i nauce.

Łatwo zrozumieć, że postrzegany otaczający nas świat różnymi zmysłami, jest światem różnych wibracji o różnych częstotliwościach. Jedne postrzegamy wzrokiem i taktowaniem, drugie słuchem, trzecie węchem, czwarte dotykiem, piąte smakiem, szóste zmysłem równowagi, siódme rozumem, myśleniem i tak też jest ze wszystkimi innymi gatunkami. Ludzie niczym korzystnym nie wyróżniają się w Doskonałym Systemie Harmonii Natury, nie mają żadnego uprzywilejowania w DSHN-ie.

Nietrudno zauważyć, że zdrowie poszczególnych gatunków i poszczególnych osobników wśród nich zależy od ich współdziałania, harmonicznego współdziałania, nawet jeśli zacięcie rywalizują o najkorzystniejsze miejsce do życia, i o najatrakcyjniejszą samicę, bo to nie jest rywalizacja destrukcyjna, jak u ludzi, lecz harmonijna, służąca zdrowiu i dobru całego DSHN-u.

Wychodząc z tych różnych wibracji składających się na wrażenia i postrzeganie otaczającego nas świata, nie mamy żadnego powodu ograniczać ich ani do wrażeń ludzkich, w tym naukowych i religijnych, ani do rodzaju Wszechświatów, których może być niemal nieskończona ilość, ale nie potrzebujemy sobie zaprzątać nimi głowy, bo jesteśmy tylko patologicznymi mikrobami, nie potrafiącymi właściwie, harmonijnie postępować w naszym Wszechświecie i na naszej, ewidentnie żyjącej Planecie.

Z historii możemy rozumieć, iż ludzkość uzyskała stan Świetlistego Nadczłowieka w postaci OZYRYSA. Kolejnym Dorobkiem ludzi stał się JEZUS, Któremu OZYRYS przekazał pieczę nad ludźmi. To, co o JEZUSIE urabiają religie chrześcijańskie z katolicyzmem na czele, to jedna wielka bezmyślność, bo jakim problemem dla Takiego Nadczłowieka było zamienić wszystkich Jego przeciwników np w mrówki, albo jakieś bakterie?

Jak można być takim bezmyślnym, aby wierzyć, iż w Niedzielę Palmową olbrzymie tłumy witały wkraczającego na źrebięciu oślicy, JEZUSA do Jerozolimy, a już po kilku dniach nie miał kto z tych ogromnych tłumów bronić JEZUSA przed oskarżeniami, a nawet tłumy miały domagać się od rzymskiego namiestnika Piłata, ukarania śmiercią JEZUSA za rzekome bluźnierstwa. Trudno o większe bezmyślności religii chrześcijańskich, z katolicyzmem na czele.

Nie ma najmniejszych przeciwwskazań do przyjęcia światopoglądu o Wszechświatach harmonijnie wibrujących, z ich wszelkimi nieśmiertelnymi stworzeniami, w tym ludźmi. Mamy do przyjęcia takiego światopoglądu nieskończoną ilość wiarygodnych relacji z pobytów dusz we Wszechświatach Równoległych.

Wiarygodnych relacji powiadasz?
Teoria swiatow rownoleglych jest wygodnym wytlumaczeniem niektorych niewytlumavzalnych zjawisk, da się rowniez przefstawic jako zgrabny model matematyczny, ale czy harmonijny?

Mój światopogląd jest prosty, zrozumiały przez każdego, logiczny, harmonijny, potwierdzony nieskończoną ilością wiarygodnych relacji z pobytów dusz we Wszechświatach Równoległych. Ułożyłem go z zapoznania się wielką ilością najmądrzejszej wiedzy, oraz z obserwacji, doświadczeń i przemyśleń.

Jeszcze raz pytam, o jakiej wirygodnosci mowisz?

1 polubienie

O kompatybilnej.