Dopuszczacie, że mogę mieć więcej racji światopoglądowych od całej ludzkiej nauki,

przy całej mojej skromności, pokorze i świadomości, że wszystką wiedzę zawdzięczam staraniom i trudzeniu się wszystkich ludzi i poświęcaniu się harmonijnych stworzeń, no i przy świadomości, iż jestem najgorszy z ludzi?

  • Nie
  • Tak
  • Trudno powiedzieć

0 głosujących