Dopuszczasz, aby teraz w naszych czasach mógł zjawić się

na Ziemi Mesjasz JEZUS, i pokazał na własnym przykładzie, że każdy człowiek może się przemieniać na życzenie w dowolne harmonijne stworzenie, np. w ptaki lub motyle czy ryby, za pomocą wyłącznie harmonijnego odżywiania się dojrzałymi, surowymi, słodkimi owocami drzew i krzewów, z niekoniecznym dopijaniem wyłącznie surową, tzw. słodką wodą?

  • Tak
  • Nie
  • Trudno powiedzieć
  • Mam jeszcze inne zdanie nt. temat

0 głosujących

Pytanie sondażowe nr 2.

Czy posłuchał(a)byś tak nauczającego JEZUSA, i przestawił(a)byś się na takie wyłącznie owocowe odżywianie?

  • Tak
  • Nie
  • Trudno powiedzieć
  • Mam jeszcze inne zdanie nt. temat

0 głosujących

Nie dopuszczam.
Nie posłuchałbym.

Mam całkiem odmienne od Twoich zdania…

Dobry towar ziom.

Zapodałem bardzo poważny temat.

Jezus nie miał super mocy.

Miał i ma większą, niż jesteś w stanie sobie wyobrazić.

On nie żyje.

Zna każdą Twoją myśl…

Moje życie nabrało sensu, gdy pojąłem mądrość JEZUSA, nawet tą dotyczącą małej Planety Ziemi…