Dostrzegasz, że każdy pojedynczy człowiek, w tym także moja skromna osoba,

może być mądrzejszy od całej tej ogłupiającej nauki, jeśli sobie wszystko logicznie, sensownie ułoży w spójny światopogląd?

  • Tak
  • Nie
  • Trudno powiedzieć
  • Mam jeszcze inne zdanie nt. temat

0 głosujących

Nie ma ludzi doskonałych. Człowiek to błąd matki natury. Nowotwór.

1 polubienie

Zaraz tam błąd. Może to być specjalnie zaplanowana, wykreowana szkoła odgłupiania, odchamiania, doświadczania życia nieharmonijnego, jak zły sen. Złe sny też odgrywają pożyteczną rolę, gdy wskutek złych sytuacji spocisz się i wypocisz toksyny.

Przy uzyciu mikroskopu elektronowego?

To czemu zajmujesz się ogłupiającą nauką?

Jak się taką zajmujesz, to potem masz w ankiecie 1 (jeden) głos.

Pewnie swój … A ankieta wisi już tu 8 godzin. Brawo harmonik!

99% tych ankiet ma 1 (słownie: jeden) oddany głos na TAK.
Autor tych ankiet trwa w przekonaniu, że skoro 99% ankieterów jest na TAK, to głoszona prawda jest najprawdziwsza.

.a to tylko goofno prawda…

1 polubienie

Ankiety, sondaże są bardziej logiczne, niż ich brak, bo pozwalają na szybkie zapoznanie się z opiniami innych, a nie zamykają one drogi do szerszego wypowiedzenia się. Nie moja wina, że tak mało z takiego udogodnienia. chce korzystać