Ile bylibyście gotowi zapłacić za zdolność do telepatycznego

porozumiewania się ze wszystkimi stworzeniami Przyrody, co oczywiście jest możliwe, jak wykazał to chociażby przykład bardzo niepełnosprawnego chłopca pseudo “Bocian” z biografii Henryka Schoenkera?

Telepatyczne porozumiewanie się w Przyrodzie, jest zdolnością naturalną i powszechną.

Przestan przynudzac z tym bocianem. Przyniósł mu potomka?

Równie mądrej informacji nie poznałaś przez całe swoje patologiczne, nieharmonijne życie…

Potrafię to po dobrym towarze. Zmarłych słyszę.

1 polubienie