Jak widzicie, nie zmieniłem przez całe lata swego stylu

poruszania nielekkich tematów światopoglądowych, filozoficznych, a mimo to odnoszę wrażenie, że mnie w znaczącej części polubiliście obydwiema płciami, i dobrze się ze mną czujecie. Słuszne?

  • Nie
  • Tak
  • Trudno powiedzieć
  • Mam jeszcze inne zdanie nt. temat

0 głosujących

Chyba usunę ten temat, bo to miał być żart, ale okazał się ciężkim dowcipem…

Jesteś jednym z filarów tego forum. Nie mamy wyjścia :slight_smile:

1 polubienie

Pod pewnymi warunkami :face_with_head_bandage: