Jakoś opuścić ten świat musiał także Andrzej Lepper,

więc historia jego cielesnego końca chyba nie jest zbyt istotna?

  • Nie jest
  • Jest
  • Trudno powiedzieć
  • Mam jeszcze inne zdanie na ten temat

0 głosujących

1 polubienie

Nie tylko on tak skończył życie przed sobą jak i po sobie - za dużo wiedzy, osoba nie wygodna / stanowiąca zagrożenie dla kogoś, układy, kontakty czy ogromne pieniądze itd…W polityce nie ma uczciwości czy sentymentów hm - wystarczy niekraść to się znajdzie lub do polityki nie idzie się dla pieniędzy itd. fałsz, obłuda , , zawiłe prawo, ogłupianie ludzi nakładaniem śmiesznych podatków / od deszczu itd.

2 polubienia