Jeśli nasz - i każdy inny - organizm ogarnia i kontroluje wszystkie swoje

cząstki, komórki, to czy taki Świetlisty Nadczłowiek, JEZUS, może ogarniać i znać wszystkie potrzeby, czyny, marzenia, dążenia wszystkich ludzi i organizmów na Ziemi, która w stosunku do Galaktyk, jest jak tylko mała komórka?

  • Tak
  • Nie
  • Trudno powiedzieć
  • Mam jeszcze inne zdanie nt. temat

0 głosujących

Kwestia jakości towaru.

1 polubienie

I dobrego piwa…

1 polubienie