Masz świadomość istnienia nieograniczonej ilości Wszechświatów

Równoległych, co potwierdza nieharmonijność sensu cywilizacyjnego edukacji, nauki, religii, traktujących nasz Wszechświat Równoległy jako jedyny lub najważniejszy?

o muzyce sfer niebieskich to juz pisal Pitagoras, a potwierdzil sw. Franciszek z Asyzu. ale o kakafonii jako efektu istnienia swiatow rownoleglych nie wspominali…

3 polubienia

Bo nie znali nauk harmonika.

4 polubienia

Ich strata … :wink:

3 polubienia

Podważyć coś, to obalić istniejące przekonania.
Podważenie nieharmonijności sensu cywilizacyjnej nauki, edukacji i religii, jest równoznaczne z niepotwierdzeniem jej nieharmonijności, co skutkuje potwierdzeniem jej harmonijności.

W skrócie: świadomość istnienia światów równoległych, potwierdza harmonijnosć sensu cywilizacyjnej nauki, edukacji i religii.

Użycie w zdaniu dwóch negacji, nie zwiększa ich siły działania, a prowadzi do odwrócenia sensu tego zdania.

.tylko w matematyce (-1)+(-1)=-2.

4 polubienia

Nie jesteśmy sami.

1 polubienie

Wszystko wskazuje, że masz rację, i że zamiast “podważa”, w uzasadnieniu tematu, powinienem użyć sformułowania “potwierdza”. Niezbyt sobie radzę ze zdaniami bardziej złożonymi.