Myślicie, że tendencja zarastania łona w kierunku pępka,

może się nie zatrzymać, co przyniosłoby darmowe futro?