Na TVP1 już się zakończył dokument o Ziemi widzianej z Kosmosu

Aby ją tak widzieć, a nawet dokładniej, nie trzeba budować nieharmonijnych rakiet. Wystarczy opuszczać świadomością ciało, co mogą też czynić wszelkie niecywilizowane stworzenia.

Przejdź z harmonijnej diety owocowej na jeszcze bardziej harmonijną, czyli na promienie słoneczne. Twoja świadomość wtedy jeszcze szybciej opuści nieharmonijne ciało.

3lajki