Perspektywa lat uwięzienia, determinowała go

do ryzykowania śmierci?

Typowy Polak za kółkiem.