Pindrzą się, czy logicznie dbają o tysiące piór swych aparatów latających?