Prawidłowo czy patologicznie ludzie wynaturzyli się z przemian w harmonijne stworzenia?

  • Prawidłowo
  • Patologicznie
  • Trudno powiedzieć
  • Mam jeszcze inne zdanie na ten temat

0 głosujących

Mógłbyś bardziej jasno zadać to pytanie? :upside_down_face:

1lajk

Wygląda na to, że sensem żywotów są możliwości takich przemian, a gatunek ludzki to jedna wielka nieharmonijna patologia.