Proszę o skasowanie

Proszę o skasowanie tematu z uwagi na rezygnację z korzystania z forum.

3 polubienia

14 posts were merged into an existing topic: Niechciane wypowiedzi