Przy jakim najmniejszym procentowo prawdopodobieństwie, kombinował(a)byś

z uzyskaniem widomej nieśmiertelności?