Tak mogliby też śpiewać Białorusini, Litwini, Ukraińcy, Łemkowie,

Kurdowie i wiele wspólnot narodowych. Czyż nie?