Taka powinna być fizyka, nauka, religia, że jedni zbudowali teatr, inni napisali sztuki teatralne

z postaciami dobrymi i złymi, odgrywanymi przez aktorów?

Czy DUCH Powszechny lub/i JEZUS może być w każdym milimetrze sześciennym teatru, w tym w widzach, aktorach, betonie, WC, pajęczakach, i znać myśli i uczucia wszystkich widzów?

  • Tak
  • Nie
  • Trudno powiedzieć
  • Mam jeszcze inne zdanie na ten temat

0 głosujących

I to jest zasadniczy błąd myślenia religijnego: Czy JEZUS miałby przyjść do nas ze swego Nieba, czy ON już jest w każdym milimetrze sześciennym nas i ziemskiego teatru życia?

  • Powinien przyjść ze swego Nieba
  • ON już jest w każdym mm3 nas
  • Trudno powiedzieć
  • Mam jeszcze inne zdanie na ten temay

0 głosujących