Wątpisz w to, że bycie nieharmonijnym, cywilizowanym człowiekiem, to

patologia, bezmyślność i totalne ogłupianie edukacyjno-wychowawcze?

  • Wątpię
  • Nie wątpię
  • Trudno powiedzieć
  • Mam jeszcze inne zdanie na ten temat

0 głosujących

Każdy jest inny. Jestem tyle wart ile zrobisz dla bliźniego.

1 polubienie

Wątpię.

Każda harmonia, może składać się z fragmentów pozornie dysharmonicznych, które dopiero w większym dziele dają harmonię.
Ergo: Jeżeli natura jest z definicji swej harmonijna, to jak może nie być harmonijny człowiek, którego ona stworzyła wedle swojej potrzeby?

3 polubienia

Wątpię.

1 polubienie

Możemy mieć do czynienia z eksperymentem, lub z wirtualnym procesem wychowawczo-odchamiającym…

1 polubienie

Możemy mieć też do czynienia z szaleństwem, demencją lub głęboką ignorancją :slight_smile:

2 polubienia

I to też w ramach fragmentów dysharmonicznych harmonijnej Natury?