Wierzycie mi, że jeśli nie przestawimy się na harmonijne odżywianie

wyłącznie dojrzałymi, słodkimi owocami drzew i krzewów, jeśli nie porzucimy błędnego kapitalizmu na rzecz demokratyczno-ekologiczno-efektywnego socjalizmu non-profit (mimo że kapitalizm bywa efektywniejszy, sprawniejszy, wydajniejszy), to będziemy błędnym, patologicznym gatunkiem?

  • Nie
  • Tak
  • Trudno powiedzieć
  • Mam jeszcze inne zdanie na ten temat

0 głosujących