Wierzysz, że dzisiejsi naukowcy z ich teleskopami i rakietami, więcej i lepiej wiedzą o kosmosie

i Wszechświatach, od JEZUSA?

(Dla mnie wiedza i możliwości ludzkich naukowców są śmieszne w porównaniu z JEZUSEM.)

Sonda dotyczy pytania tytułowego.

  • Wiedza i możliwości dzisiejszych uczonych zdecydowanie przewyższają wiedzę JEZUSA.
  • Wiedza i możliwości JEZUSA przewyższały wiedzę i możliwości dzisiejszych naukowców.pod każdym względem
  • Trudno powiedzieć

0 głosujących