Wskutek niewprowadzenia kategorii wzrostowych do siatkówki,

koszykówki, piłki ręcznej, te atrakcyjne i prozdrowotne dyscypliny sportowe są w praktyce dostępne tylko dla wąskiej grupy populacji nadmiernie wyrośniętej. To tak jest, gdy rządzą przygłupy.

Przecież sporty są nieharmonijne czy którekolwiek ze zwierząt DSHN uprawia jakieś sporty?

Prawdopodobnie masz rację…

Prawdopodobnie? Przecież sam tak mówisz

1 polubienie