Zawsze gdy słyszę śpiew Ani Dąbrowskiej, odnoszę wrażenie, że ma problem

z zatokami nosowymi lub czołowymi.