Zgodzimy się, że na kategorie w tym serwisie prawie nikt nie zwraca uwagi, lub dopiero najwyżej

na 3-im miejscu, bo najpierw zwracamy uwagę na treść tematu/pytania, potem na to, kto jest jego autorem/ką. Sprawdziłem też to zjawisko na starym Pytamy. Prawie nikt z kategorii nie korzystał i nawet do nich nigdy nie zaglądał. No ale że nasz Admin @Szczery_do_BULU panuje nad serwisem, to te kategorie nie powodują zniechęcającego szufladkowania pytań przypisywanych do kategorii. Mam rację?

  • Nie
  • Tak
  • Trudno powiedzieć

0 głosujących