Znowu nam mówią w obcym języku?

KLIK

Zdaniem Komisji Polska naruszyła też prawo UE, ponieważ powierzyła “Izbie Dyscyplinarnej, której niezawisłość i bezstronność nie są zagwarantowane”, właściwość do orzekania w sprawach “dotyczących statusu sędziów i asesorów sądowych oraz pełnienia przez nich urzędu, takich jak z jednej strony sprawy o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub tymczasowe aresztowanie sędziów lub asesorów sądowych oraz z drugiej strony sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczące sędziów Sądu Najwyższego i sprawy z zakresu przeniesienia sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku”.

2 polubienia

Tak się będą bawić aż do polexitu. A potem wrócimy na łono Rosji.

4 polubienia

Nie chcę upubliczniać brzydkich wyrazów…

2 polubienia

Ja dostałem ostatnio wezwanie do sądu niby po Polsku ale w obcym języku. Poczułem jak bym miał brać rzeczy na odsiadkę. A to zwykła sprawa spadkowa była.

4 polubienia

Polska wchodząc do UE sama się zobowiązała do przestrzegania zawartych traktatów, i podpisała je. Tłumaczenia że PiS niczego nie podpisał i mają swoją konstytucję, pozbawią ich dopływu gotówki na którą liczą, obiecując wyborcom Nowy Ład na który sobie sami wyłożą swe / cudze / pieniądze. Program nędzy i rozpaczy, cofniemy się w rozwoju o dobre 50 lat wychodząc z kryzysów różnych gospodarek w kraju. Tylko tłuste koty wstały z kolan, reszta nadal klęczy

3 polubienia