Dobry pomysł przyszedł mi do głowy, aby wykorzystać czas maseczek

i zająć się żebraniem, a potem napisałbym książkę lub vloga, jak mi szło?

  • Dobry
  • Zły, durny
  • Trudno powiedzieć
  • Mam jeszcze inne zdanie na ten temat

0 głosujących

.