Moje wirtualne podróże. Szybkie i trochę wolniejsze przepłynięcie

Kanału Sueskiego bez powiększania śladu węglowego.