Nowa funkcjonalność forum

Hejka,

W związku z prośbami użytkowników o możliwość wpisów w różnych kolorach dołożona została taka funkcjonalność. A tak to się robi:

Tak piszemy na czerwono a tak na zielono . Możemy używać angielskiej nazwy koloru lub kodu koloru.

Podobnie możemy ustwić tło wpisu na żółto , albo na niebiesko i można to też mieszać jak zresztą widać

Poniżej zrzut ekranu jak powyższe zostało utworzone:

6 polubień

Chwała ci zato. Super że się udało.

Kody kolorów HTML i RGB
Nazwa koloru HTML Kod HTML
Odcienie koloru czerwonego
IndianRed #CD5C5C
LightCoral #F08080
Salmon #FA8072
DarkSalmon #E9967A
LightSalmon #FFA07A
Crimson #DC143C
Red #FF0000
FireBrick #B22222
DarkRed #8B0000
Odcienie koloru różowego
Pink #FFC0CB
LightPink #FFB6C1
HotPink #FF69B4
DeepPink #FF1493
MediumVioletRed #C71585
PaleVioletRed #DB7093
Odcienie koloru pomarańczowego
LightSalmon #FFA07A
Coral #FF7F50
Tomato #FF6347
OrangeRed #FF4500
DarkOrange #FF8C00
Orange #FFA500
Odcienie koloru żółtego
Gold #FFD700
Yellow #FFFF00
LightYellow #FFFFE0
LemonChiffon #FFFACD
LightGoldenrodYellow #FAFAD2
PapayaWhip #FFEFD5
Moccasin #FFE4B5
PeachPuff #FFDAB9
PaleGoldenrod #EEE8AA
Khaki #F0E68C
DarkKhaki #BDB76B
Odcienie koloru fioletowego
Lavender #E6E6FA
Thistle #D8BFD8
Plum #DDA0DD
Violet #EE82EE
Orchid #DA70D6
Fuchsia #FF00FF
Magenta #FF00FF
MediumOrchid #BA55D3
MediumPurple #9370DB
BlueViolet #8A2BE2
DarkViolet #9400D3
DarkOrchid #9932CC
DarkMagenta #8B008B
Purple #800080
Indigo #4B0082
SlateBlue #6A5ACD
DarkSlateBlue #483D8B
MediumSlateBlue #7B68EE
Odcienie koloru zielonego
GreenYellow #ADFF2F
Chartreuse #7FFF00
LawnGreen #7CFC00
Lime #00FF00
LimeGreen #32CD32
PaleGreen #98FB98
LightGreen #90EE90
MediumSpringGreen #00FA9A
SpringGreen #00FF7F
MediumSeaGreen #3CB371
SeaGreen #2E8B57
ForestGreen #228B22
Green #008000
DarkGreen #006400
YellowGreen #9ACD32
OliveDrab #6B8E23
Olive #808000
DarkOliveGreen #556B2F
MediumAquamarine #66CDAA
DarkSeaGreen #8FBC8F
LightSeaGreen #20B2AA
DarkCyan #008B8B
Teal #008080
Odcienie koloru niebieskiego
Aqua #00FFFF
Cyan #00FFFF
LightCyan #E0FFFF
PaleTurquoise #AFEEEE
Aquamarine #7FFFD4
Turquoise #40E0D0
MediumTurquoise #48D1CC
DarkTurquoise #00CED1
CadetBlue #5F9EA0
SteelBlue #4682B4
LightSteelBlue #B0C4DE
PowderBlue #B0E0E6
LightBlue #ADD8E6
SkyBlue #87CEEB
LightSkyBlue #87CEFA
DeepSkyBlue #00BFFF
DodgerBlue #1E90FF
CornflowerBlue #6495ED
MediumSlateBlue #7B68EE
RoyalBlue #4169E1
Blue #0000FF
MediumBlue #0000CD
DarkBlue #00008B
Navy #000080
MidnightBlue #191970
Odcienie koloru brązowego
Cornsilk #FFF8DC
BlanchedAlmond #FFEBCD
Bisque #FFE4C4
NavajoWhite #FFDEAD
Wheat #F5DEB3
BurlyWood #DEB887
Tan #D2B48C
RosyBrown #BC8F8F
SandyBrown #F4A460
Goldenrod #DAA520
DarkGoldenrod #B8860B
Peru #CD853F
Chocolate #D2691E
SaddleBrown #8B4513
Sienna #A0522D
Brown #A52A2A
Maroon #800000
Odcienie koloru białego
White #FFFFFF
Snow #FFFAFA
Honeydew #F0FFF0
MintCream #F5FFFA
Azure #F0FFFF
AliceBlue #F0F8FF
GhostWhite #F8F8FF
WhiteSmoke #F5F5F5
Seashell #FFF5EE
Beige #F5F5DC
OldLace #FDF5E6
FloralWhite #FFFAF0
Ivory #FFFFF0
AntiqueWhite #FAEBD7
Linen #FAF0E6
LavenderBlush #FFF0F5
MistyRose #FFE4E1
Odcienie koloru szarego
Gainsboro #DCDCDC
LightGrey #D3D3D3
Silver #C0C0C0
DarkGray #A9A9A9
Gray #808080
DimGray #696969
LightSlateGray #778899
SlateGray #708090
DarkSlateGray #2F4F4F
Black #000000
Nazwa koloru HTML Kod HTML

Mnie tam kolory nie jarają, wolę przejrzystość. Ale niech tam dzieci się bawią :smiley:

1 polubienie

Spróbuje
Brązowy

Działa! Ale się nastukalem!

testowy kolor
a mnie to zajeło 2 sekundy.

testowy kolor

To znaczy że piszemy w HTMLu ?

bb code

Zielony Brak zielonego

O, spoko.

mi się informatyka z gimnazjum i 1 kl. liceum przypomniała :smile:

2 polubienia

Ewa będzie zadowolona, że mody piszą na czerwono.
Trochę zabawy jest.

1 polubienie
Ewa lubi fiolefowy kolor
1 polubienie

O purpurat :slight_smile:

1 polubienie

Czyli po ludzkiemu mówiąc, fuksja i karmazynowy to jest ten sam kolor. Szach mat, drogie panie… :wink:

3 polubienia

Ten kod musiał wymyślać facet, bo to są dwa różne kolory.
Fuksja wpada w róż, a magenta w pomarańcz :slight_smile:

1 polubienie